Black History Month – Screening of BBC Documentary

Mon, October 21, 2019 12:00 PM – 2:00

Mae mis Hydref yn fis Hanes Pobl Dduon, a bydd yr Ymddiriedolaeth yn dangos rhaglen Ddogfen y BBC, Black Nurses, a achubodd y GIG, mewn pedwar lleoliad:-

21 Hydref, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru – Nantgarw

12-1pm ac 1-2pm

October is Black History month, the Trust will be showing the BBC Documentary

Black Nurses who saved the NHS at 2 locations

21 Oct NHS Shared Services Parthership – Nantgarw

12-1pm & 1-2pm

More Wales Listings MORE

Wales Saturday 22 June

Windrush Day 2024

Join us in celebrating the 76th anniversary of Windrush. The community coming together to celebrate culture and diversity…